9 thoughts on “ Antonín Dvořák - Symfonie Č.8, G Dur / Opus 88 (Vinyl, LP, Album) ”

Mazurn
Dvořák byl v anglickém tisku označen za jediného z žijících skladatelů, který může být oprávněně nazýván Beethovenovým nástupcem: „Ten jediný, ačkoli se stejně jako Brahms snaží držet Beethovenovy školy, je schopen přinést do symfonie zřetelně nový prvek.“ Dvořák sám popsal své zážitky z koncertu svému.